Hiện đại hóa tính năng hoạt động

Vấn đề nào đang xảy ra đối với thang máy của Bạn: tiêu hao nhiều năng lượng hay thường xuyên hư hỏng ? Bạn có muốn thang máy được hiện đại hóa các chức năng phù hợp với tiêu chuẩn an toàn hoạt động của thang máy không ?

Chúng tôi, những nhà kỹ thuật chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhất trong ngành thang máy, sẽ giúp Bạn kiểm tra toàn bộ thiết bị và cải tiến những thiết bị thang máy nhằm hiện đại hóa tính năng hoạt động của hệ thống thang máy, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động thang máy với các thiết bị đã được tối đa hóa hiệu dụng của chúng.

Giải pháp kỹ thuật tiêu biểu mà chúng tôi sẽ thực hiện cho thang máy bao gồm

  • Nâng cấp hệ điều khiển động lực ( áp dung VVVF ) để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và nâng cấp hệ điểu khiển hoạt động ( áp dụng vi xử lý ) để thang hoạt động ổn định và tin cậy cao.

  • Thay thế các thiết bị động lực( máy kéo , động cơ )hiện đại để phù hợp với các hệ thống điều khiển tiên tiến, tăng tốc độ thang máy, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

  • Nâng cấp cơ cấu điều khiển và truyền động cửa ( áp dụng truyền động cửa VVVF ) để triệt tiêu các hư hỏng liên quan, giảm thiểu tiếng ồn và tạo sự êm ái của hệ thống cửa khi hoạt động.

  • Bổ sung các chức năng về an toàn ( cứu hộ tự động , báo cháy - chữa cháy ) và các thiết bị truyền thông hiện đại ( bảng quảng cáo, màn hình tinh thể lỏng ).

  • và ác giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có những giải pháp kỹ thuật đúng đắn nhất cho thang máy của Bạn.