Bảo trì - Sửa chửa

Ðể thực hiện tốt công tác bảo trì thang máy cho khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa mọi hỏng hóc của thang máy và đảm nhiệm việc cung cấp, thay thế các phụ tùng trong thang với tiêu chuẩn bảo trì cao nhất.

Trong suốt thời gian bảo hành và bảo trì sau đó, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm vì sẽ không còn bất kỳ sự hư hỏng, trục trặc nhỏ nào xảy ra trong suốt quá trình vận hành thang máy.

Ðến với hoạt động bảo trì mang tính chuyên nghiệp của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận thấy rằng chúng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng đúng với phương châm của mình “Chất lượng đặt lên hàng đầu”thông qua Hệ thống Ðảm bảo chất lượng thang máy (Maintenance Quality Assurance System).

Công việc bảo trì thực tế đã được thực hiện trước khi bắt đầu giai đoạn bảo trì miễn phí cho khách hàng. Từ đó, việc thực hiện các Tác vụ Kiểm tra Kỹ thuật Bảo trì (Elevator Maintenance Inspection Works) được kiểm tra thường xuyên và nghiêm ngặt như sau :

Bảo trì để phòng ngừa hư hỏng

  • Bảo trì định kỳ 01 lần tháng : kiểm tra các chức năng, thiết bị cũng như làm vệ sinh, tra thêm dầu nhớt cho thang máy.
  • Kiểm tra chất lượng việc bảo trì : kiểm tra thường xuyên thang máy, duy trì chất lượng thang máy, kiểm tra nghiêm ngặt các chỉ tiêu chất lượng cho công tác bảo trì thang máy qua các phụ tùng, vật tư cụ thể.
  • Thực hiện các công việc duy trì hoạt động cho các thiết bị của thang máy.
  • Tư vấn để đổi mới kỹ thuật, mỹ thuật.
  • Kiểm tra kỹ thuật định kỳ.
  • Hướng dẫn và tư vấn sử dụng cho khách hàng.

Bảo trì để sửa chữa các hư hỏng

  • Giải quyết những khiếu nại của khách hàng về các lỗi hư hỏng của thang máy.
  • Bảo trì theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ cho việc.

Bảo trì theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ cho việc

  • Ðổi mới thiết bị khác.
  • Di dời thiết bị hay xây dựng mới công trình.